ΚΛΙΜΑ & ΕΔΑΦΟΣ

Το ακτινίδιο θεωρείται γενικά θερμόφιλο και υγρόφιλο είδος.Το φυσικό του ενδιαίτημα είναι οι υγρές κοιλάδες της Κίνας. Γενικά αναφέρεται ότι η αντοχή του στις χαμηλές θερμοκρασίες είναι -12οC,αλλά από τις προσωπικές μας παρατηρήσεις στο Νομό Πιερίας διαπιστώσαμε ότι αντέξανε στο μεγάλο παγετό του 2001 σε θερμοκρασίες έως -18οC,αλλά με αρκετά σοβαρές ζημιές. Πιο σοβαρές είναι οι ζημιές στην παραγωγή από τους όψιμους ανοιξιάτικους παγετούς ,όταν ακόμα και -1οC ή -2οC μπορούν να προκαλέσουν ζημιές στη νεαρή βλάστηση του φυτού με σοβαρή επίπτωση στην παραγωγικότητα του δέντρου.

Από την άλλη, χρειάζεται θερμοκρασίες κάτω των 7οC το χειμώνα (περίπου 1000 ώρες) για να διακοπεί ο λήθαργος των οφθαλμών. Σημαντικός εξάλλου παράγοντας για τη σωστή συγκομιδή του φυτού είναι η απουσία παγετών το φθινόπωρο,ιδίως από το 1ο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου έως το 1ο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου όταν το 100% των καρπών είναι έτοιμο να συγκομιστεί.

Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες, επίσης, της επιτυχίας της καλλιέργειας,είναι η απουσία θυελλωδών ανέμων οι οποίοι σπάνε τους κλάδους του φυτού και πληγώνουν σοβαρά τους καρπούς,που χάνουν την εμπορική τους αξία. Παρ’όλα αυτά ο μέτριος άνεμος είναι πολύ χρήσιμος κατά τη διάρκεια της γονιμοποίησης γιατί διασκορπίζεται καλύτερα η γύρη.

‘Οσον αφορά το έδαφος, καλλιεργείται σε εδάφη ουδέτερα προς το όξινο (άριστο pH 6-7),γόνιμα,στραγγερά και υγρά.Μπορεί να ευδοκιμήσει και σε πιο βαρειά εδάφη αν προηγηθούν στραγγιστικά έργα. Τα πολύ ασβεστούχα ή αλκαλικά εδάφη δεν είναι επιθυμητά γιατί ευνοούν τη χλώρωση του φυτού και αυξάνουν τις απαιτήσεις σε οξινοποιά στοιχεία (π.χ. Sequestrene,Θείο,όξινη τύρφη κ.τ.λ.). Το ακτινίδιο είναι πολυ λαίμαργο φυτό σε λιπαντικά στοιχεία,τόσο στα κύρια Ν,Ρ,Κ, όσο και στα ιχνοστοιχεία Ζn,Cu,Na,Mn,Fe,Cl.

Όπως πάντα είναι πολύ χρήσιμη μία ανάλυση εδάφους, πριν τη φυτεία, για να έχουμε μία καλή εικόνα του εδαφικού προφίλ. Σ’αυτήν μας ενδιαφέρει κυρίως το ανθρακικό ασβέστιο και το pH του εδάφους που κρίνουν και την καταλληλότητα του εδάφους για την καλλιέργεια.

kiwi04